Cloud PBX

PBX – vad innebär det?

PBX står för Public Branch Exchange vilket på svenska ordagrant betyder “Allmänt grenutbyte”. Rent konkret står det för ett telekombolags förmåga att vägleda samtal. Ett molnbaserat PBX-system är följaktligen ett internetbaserat telefonisystem som privatpersoner och företag kan använda. Kärt barn har många namn och det kan även kallas för VoIP.

För privatpersoner har det kanske inte så stor betydelse i just vardagliga ärenden då det är lättast och smidigast att bara föra luren till örat och prata. Men för företag kan det vara mycket praktiskt då telefonisterna ofta har headset och genom datorn kan klicka bort eller inleda ett samtal.

Cloud-Kommunikation

Kostnaderna minskar

Förr i tiden var man tvungen att uteslutande erbjuda PBX-telefoni på hemsidor som hade individuella servrar. Allt eftersom tekniken utvecklats kan man dock för en mycket billigare prislapp få samma tjänst på ett molnbaserat system. Priset kunde vara uppåt 20 gånger(!) dyrare för ett webbplatsbaserat system. Många väljer därför att ändra bara för ekonomin.

Företagen kan istället lägga pengar på att fortbilda personalen eller att göra andra lämpliga åtgärder. De som erbjuder den här tjänsten vinner även de på att kunderna blir fler och att efterfrågan ökar. Det är även bra för miljön att erbjuda digital lagring istället för att bygga väldiga serverhallar världen över.

Jobba hemifrån

Att jobba hemifrån har aldrig varit lättare, och PBX underlättar detta faktum. Arbetstagare kan enkelt koppla upp sina datorer från hemmet till molnsystemet och således jobba hemifrån. Många som är barnlediga behöver kanske inte alls vara helt otillgängliga då några samtal enkelt kan fås till hemmet utan att det stör.

Genom att arbetstagare kan jobba hemifrån minskar även trycket och slitaget på befintliga arbetslokaler. Städning av toaletter behöver inte ske lika ofta eftersom användningen sjunker. Detta kan generera mer pengar till företagen. En parallell kan dras till att lokala tidningsredaktioner läggs ned då journalister enkelt kan jobba hemifrån. Det fungerar för de flesta tidningar.

Innebär det här då döden för traditionell lagring på datorer och vanlig telefoni? Nej, troligtvis inte. Många är fortfarande måna om att till varje pris skydda sina uppgifter och vill därför inte lämna ut information till sådana tjänster. Valet måste vara fritt och så länge vanlig telefoni anses lönsamt kommer folk att fortsätta använda den.

En nackdel med tekniken är att servrar som används kan utnyttjas av främlingar. En annan stor nackdel är att gamla människor som inte vuxit upp med ett digitalt samhälle kanske inte begriper hur processen går till och därför väljer att avstå. Det här problemet kan stävjas på många sätt, men det återstår att se vad som händer.

Lagra filer på moln

Istället för att lagra filer, dokument och bilder på en dators hårddisk eller ett usb-minne är det numera möjligt att lagra dessa betingelser på ett moln, helt digitalt. Molnet är i sin tur baserat på någon server någonstans. Molnet kallas troligen så för att det är helt virtuellt.  

Molnet kan vara hur stort som helst, dock måste man inse att lagringsutrymmet kostar mer ju större filen är. Inte så konstigt, om man tillämpar samma princip i verkligheten så får du exempelvis betala mer för ett större förråd jämfört med ett mindre. Molnet är dessutom krypterat så att ingen obehörig kan göra ingrepp på din data.